Schuerels - Mittelaltermitmachbaustelle

Situation de départ

Mittelalter-Feste sind vielfach ein Publikumsmagnet. Es gibt aber wenig Möglichkeiten, sich authentisch und historisch lebendig mit dem Wirken im Mittelalter auseinanderzusetzen.

Description

Mir wëllen "d'Schuerelser Schlass" bei Éischt mat den Techniken, Handwierksgeschier a Methoden aus dem Mëttelalter zu der Zäit vun der Buerg op Basis vun der Interpretatioun vun den Historiker nobauen an esou des Buerg méi bekannt maachen.

Mir sinn der Meenung, dass dese flotten, interessanten an eemolege Projet eng grouss kulturel Beräicherung an der Regioun an awer och an der Grouss-Regioun wäert ginn.

Ënner anerem well en e groussen didaktesche Wäert huet fir eis Schoulkanner, Matbierger, auslännesch Visiteuren an all Leit déi sech iwwer mëttelalterleche Buergbau wëllen informéieren.

Objectifs

Historischer Neuaufbau mit mittelalterlichen Techniken des Schuerelser Schlosses mit historisch belegten Mitteln nach dem Vorbild Guédelon in Frankreich.

Groupe cible

Touristen, Schulen, Museen, Geschichte und Mittelalter-Interessierte, sonstige Vereine, Betriebsausflüge, usw.

Partenaires

Gemeinde Wahl, Gemeinde Rambrouch, interkommunales Syndikat „de Réidener Kanton“, Kulturministerium und CNRA, Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, regionale Handwerks-Betriebe, Lyzeen, ORT Centre-Ouest
Période
LEADER 2014-2020
Statut du projet
en réalisation
Porteur de projet
Historical Medieval Battle (HMB) Luxembourg asbl
Durée
Juli 2016 – Oktober 2019
Budget
31.000 €
Financement
EU/Staat: 71%
Projektträger: 29%
Kategorie
Culture
Tourisme
Loisirs
Contact
HMB Luxembourg asbl
10, route de Boevange
L-7762
Bissen


+352 671 12 85 12